Протокол итогов от 31.01.2017г.

 

Протокол итогов от 06.02.2017г.

 

Протокол итогов от 08.02.2017г.

 

Протокол итогов от 13.02.2017г.

 

Протокол итогов от 16.02.2017г.

 

Протокол итогов от 16.02.2017г.

 

Протокол итогов от 16.02.2017г.

 

Протокол итогов от 02.03.2017г.

 

Протокол итогов от 10.03.2017г.

 

Протокол итогов тендера от 13.03.2017г.

 

Протокол итогов от 24.03.2017г.

 

Протокол итогов от 30.03.2017г.

 

Протокол итогов от 03.04.2017г.

 

Протокол итогов тендера от 10.05.2017г.

 

Протокол итогов от 12.05.2017г.

 

Протокол итогов от 15.05.2017г.

 

Протокол итогов от 22.06.2017г

 

Протокол об итогах тендера 26.06.2017г

 

Протокол итогов от 14.07.2017г.

 

Протокол итогов от 08.08.2017г.

 

Протокол итогов от 02.10.2017г.

 

Протокол итогов от 10.11.2017г.