2 ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТІНЕ СКРИНИНГ 


Өтетін уақыты:   8.30 - 15.00 сағат

Барлық тексерілетін тұлғаларда глюкоза, жалпы холестерин және қан триглицидтері деңгейі өлшеніп, 2 типті қант диабетінің даму қаупі мен дене салмағы, индексі есептеледі. 

2 типті ҚД даму қаупінің факторлары:
Жасы≥ 45 жас
Артық салмақ  (ИМТ ≥ 25 мг/кг2)
ҚД отбасылық анамнезі (2ҚД бар ата-аналары мен туыстары)
Физикалық белсенділіктің төмен болуы
Аш қарынға бұзылған гликемияның бұрын анықталуы немесе глюкозаға төзімділіктің бұзылуы
Гестациялық қант диабеті немесе анамнезде үлкен салмақпен туылуы
Артериальдық гипертония (≥ 140/90 мм рт.ст.)
Поликистозды аналық без синдромы
Анамнезде қантамырлық зақымданулар (инфаркт, инсульт)

БАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ТУРАЛЫ БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ: 8 727 233 00 61