ISO

 

Көктемнің алғашқы мерекесі қарсаңызда, яғни 2018 жылғы 7 наурызда Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ директоры С.Ф. Беркинбаевқа ұйымның сапа менеджменті жүесінің ISO 9001:2015 халықаралық стандарт талаптарына сәйкестігі сертификаты ұсынылды.

Осы аталған маңызды оқиға институттың еліміздің денсаулық сақтау жүйесіндегі пациентке бағдарланған тиімді менеджменті мен бәсекелестік артықшылығының дәлелі болып табылады.

ИСО 9001 сертификатын алу – медицина ұйымының жоғары беделі мен имиджінің дәлелі және нарық жағдайындағы мықты маркетингтік құрал болып табылады.