2012 жылы ҚР ДСМ Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ базасында жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік және қосымша білім беру орталығы құрылған.

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік және қосымша білім беру орталығының оқыту қызметі:

- қосымша медициналық білім беру;

- дәрігерлерді қата даярлау және білімін жетілдіру, жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіби медициналық білім беру циклдерін өткізу; 

- резидентураның сала мамандары бойынша кадрлар даярлау.

ЖОО кейінгі және қосымша медициналық білім беру ҚР БҒМ  №KZ63LAA00006051 мемлекеттік лицензиясы шеңберінде қолданыстағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жүргізіледі. 

Қызметтің басты бағыттары:

- білім беру қызметі;

- оқу-әдістемелік қызмет;

- ғылыми-практикалық қызмет;

- ұйымдастыру қызмет;

- ақпараттық қызмет;

- халықаралық қызмет.

Орталық бірегей оқыту жабдықтарымен, заманауи муляждармен және тренажерлермен жабдықтарған және құрамына кіреді: 

- симуляциялық эндоскопиялық орталық;

- жүрек-өкпе реанимациясының симуляция орталығы;

- интервенцилық кардиология және аритмология симуляция орталығы.

Сонымен қатар Орталықта компьютер сыныбы, кең көлемді ғаламтормен, мультимедиялық пректорлармен және интерактивті тақталармен жабдықталған. 

2017  бері орталықтың атауы Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру департаменті болып өзгертілген.