Қаржылық есеп

2018 жыл

2018 жылғы қаржылық есептілік және аудиторлық есеп.

Шешім хаттамасы.

түсіндірме жазба

Бухгалтерлік теңгерім.

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру әдісі 2018 ж.

Пайда мен залал туралы есеп 2018 ж.

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп 2018.

2017 жыл

Тәуелсіз аудитордың 2017 жылғы қаржылық есебі.